பயணித்துக் கொண்டிருப்பவனின் பதிவுகள்......

வியாழன், 28 ஜூன், 2012

நான் எனும் அடையாளம்

காப்பாற்றுங்கள்
கனவுகள் என்னை
துரத்துகின்றன
ஒழிந்துக்கொள்ள
உறங்க வேண்டும் நான்......

...............................................................................

அந்த எழுத்தாளனுக்கு
எல்லா உறவுகளும்
எல்லா உணர்வுகளும்
கதைகளாகவே இருக்கின்றன;
அதனால்தான்
அவன் எழுகிறான்
உடன் அழுகிறான்;
தொடர்ந்து எழுதுகிறான்.

........................................................................... நடந்த ஒன்றிற்கும்
நடக்காத ஒன்றிற்கும்
நடக்கவேண்டிய ஒன்றுக்கும்
நடக்கக்கூடாத ஒன்றுக்கும்
நானும் நீயும்
சொல்லாலும் செயலாலும்
காய்களை நகர்த்திக் கொண்டே இருக்கிறோம்
சதுரங்கம் கண்மூடும் ஒவ்வொரு கணமும்......

Popular Posts

Blogger templates

Categories

Blog Archive

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Blogger இயக்குவது.

பின்பற்றுபவர்கள்